ثبت نام معامله گر

https://github.com/igoshev/laravel-captcha
کد امنیتی