آشنایی با پیشنهاد مشارکت

پلتفرم تریدهاب در فاز اول سرمایه‌گذاری خود، به هر تریدری که در پلتفرم ثبت‌نام می‌کند، بسته‌های "پیشنهاد مشارکت" ارائه می‌کند. با انتخاب هر پیشنهاد مشارکت، بین تریدهاب و تریدر قرارداد مشارکت تنظیم می‌شود. هر پیشنهاد مشارکت از موارد زیر تشکیل شده است.

پیشنهاد مشارکت تریدهاب

نوع پیشنهاد

پیشنهاد مشارکت‌های تریدهاب به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. پیشنهاد مشارکت خصوصی، پیشنهادی است که تریدهاب آن را فقط به خود تریدر ارائه کرده است اما پیشنهاد مشارکت عمومی پیشنهادی است که برای همه تریدرها ارسال شده است.

مبلغ سرمایه‌گذاری

مبلغ سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌ای است که از طرف تریدهاب برای مشارکت با تریدر تامین می‌شود.

نسبت سرمایه‌گذاری

این عدد میزان آورده‌ی تریدر را نسبت به سرمایه تریدهاب مشخص می‌کنند. به عنوان مثال اگر اگر آورده تریدهاب 1000 دلار و نسبت سرمایه‌گذاری 10 درصد باشد، آورده‌ی تریدر 100 دلار می‌باشد.

سهم سود معامله‌گر

این عدد میزان سود تریدر از کل مبلغ مشارکت را مشخص می‌کند. به عنوان مثال اگر سود حاصل از مشارکت تریدهاب و تریدر 500 دلار و سهم سود معامله‌گر 25 درصد باشد، به تریدر 125 دلار تعلق می‌گیرد.

مدت مشارکت

این گزینه مدت مشارکت تریدهاب و تریدر را مشخص می‌کند.

حدضرر

درصورتی که شرایط بازار به گونه‌ای رقم بخورد که تریدر بخشی از سرمایه را از دست بدهد؛ تریدهاب با تعیین حدضرر، میزان ضرر قابل قبول در مشارکت را مشخص می‌کنند. در صورتی که تریدر در فرآیند تریدینگ به حدضرر برسد، پنجره معاملات به طور خودکار بسته شده و مشارکت به پایان می‌رسد.

نمونه ای از پیشنهاد مشارکت تریدهاب

برای ثبت نام در پنل تریدر کلیک کنید

 

0 نظر

دیدگاه شما

https://github.com/igoshev/laravel-captcha

با تریدهاب بیشتر سود کنید!

همین حالا با تریدهاب مشارکت کنید.