64 درصد بیت کوین های در گردش، در یک سال گذشته دست نخورده باقی مانده اند!

بررسی ها نشان می‌دهد صاحبان بیش از 60 درصد بیت کوین ها، علاقه ای به خرج کردن بیت کوین هایشان ندارند. از حدود 18.08 میلیون بیت کوین موجود که تا کنون استخراج شده اند. 11.58 میلیون یا معادل 64 درصد از بیت کوین ها از سال 2018 در همان کیف پول خود باقی مانده اند.

این خبر در حالی قابل توجه است که با وجود تغییر قیمت بیت کوین از 3100 دلار تا شش ماه بعد آن در دسامبر 2019  به 13800 دلار ، اما باز هم این بیت کوین ها از کیف پول ها جا به جا نشده اند. همچنین مطابق گزارش های سایت کوین تلگراف، در سال های اخیر این تمایل دربین سرمایه گذاران افزایش یافته و پیش بینی می‌شود این عدد از 64 درصد هم فراتر برود.

0 نظر

دیدگاه شما

https://github.com/igoshev/laravel-captcha

با تریدهاب بیشتر سود کنید!

همین حالا با تریدهاب مشارکت کنید.